Menu
Zoeken Annuleer

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Bbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:

- Versterking en uitbreiding van privacyrechten;

- Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

- Mogelijkheid tot het opleggen van stevige boetes.

SKBG is een proces gestart om ervoor te zorgen dat de gegevens van u én uw kinderen - ook onder de nieuwe AVG - beveiligd blijven. Klik hier voor meer informatie informatiefilmpje AVG

SKBG heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) voor haar organisatie aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG-documenten:

Klik hier 190117 - Instemming AVG-regelgeving -.docx
Klik hier 190117 - Privacyreglement 0.9.1 -.docx
Klik hier 190117 - Privacyverklaring (3.1.3) -.docx
Klik hier 190117 - Protocol Meldplicht Datalekken (3.1.4) -.docx
Klik hier 190107 - Beleid IBP v1.1 -.docx