Menu
Zoeken Annuleer

Project 'Bibliotheek in school' binnen BS St. Jozef Aalten

Basisschool St. Jozef wil kinderen stimuleren op school en thuis (nog) meer te lezen, door mee te doen aan het landelijke project ‘De Bibliotheek op school’.  

   

In samenspraak met de plaatselijke bibliotheek Achterhoekse Poort, is een volwaardige bibliotheek in school gerealiseerd.  De bibliotheek heeft boeken beschikbaar gesteld en een catalogus-/uitleensysteem.

 

BS St. Jozef heeft een vaste lees- en mediacoach toegewezen gekregen. Ze heeft een aantal uren per maand om activiteiten op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid te organiseren, in samenwerking met juf Moniek, de Taalcoördinator van de school. De vorderingen worden gemeten gemonitord.

 

Op de landelijke Voorleesdag, d.d. 27 januari werd de schoolbibliotheek officieel geopend.

 

‘De Bibliotheek op school’ is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Hiermee worden kinderen gestimuleerd thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen.

 

Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar.

Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij.

Media
  • Schoolbibliotheek St. Jozef Aalten.jpg