Menu
Zoeken Annuleer

Nieuwbouw MFA De Vliertuin | Winterswijk

Wooncorporatie De Woonplaats realiseert in Winterswijk de multifunctionele accommodatie De Vliertuin.

Het wordt het nieuwe Hart van de Wijk met daarin een multifunctioneel gebouw waarbinnen diverse partijen samenwerken op het gebied van onder andere scholing - in combinatie met BSO en peuterspeelzaal - sport en ontmoeting. In het nieuwe pand wordt straks onder andere SKBG Daltonschool De Vlier gehuisvest.

De nieuwbouw die de bestaande bebouwing vervangt, wordt ingepast in De Vliertuin in Winterswijk-Oost: een groene omgeving met monumentale bomen die het groene hart van de woonwijk gaat vormen. De architect heeft het gebouw vormgegeven als een sculpturaal: geknikt lint dat een markant deel van de tuin bestrijkt en daarmee een maximale interactie aangaat. In dit lint is de sporthal opgenomen als een onderscheidende doos met groengevels die aansluiting vinden bij de monumentale bomen.Op de koppen en knikpunten van het gebouw komen de entrees waarmee de verschillende gebruikers een eigen, herkenbare entree krijgen. Grote, willekeurig geplaatste vensters geven het gebouw een dynamische expressie. De ruimtes kunnen eenvoudig worden geschakeld tot verschillende grote zalen voor multifunctioneel gebruik waarmee het Daltononderwijs optimaal wordt gefaciliteerd. Veel aandacht gaat eveneens uit naar duurzaamheid en energiegebruik.

De eerste steen wordt gelegd op 3 juni 2016. De ingebruikname is naar verwachting eind 2016.

Project in cijfers
- 1.650 vierkante meter schoolpleininrichting met zoen & zoef-zone;
- 10.500 vierkante meter park met groenstructuren en speelaanleidingen;
- 1.450 vierkante meter parkeerterrein.

Film MFA De Vliertuin - een korte impressie -

 

Media
  • architectimage_largethumbnail1.jpg
  • Bouwvakkerschoenen.jpg