Menu
Zoeken Annuleer

Nieuwbouw Oecumenische BS | BrummenNieuwbouw Oecumenische BS | Expeditie 24/7 | Kinderopvang Malin De afgelopen twee jaar is door de gemeente Brummen - in samenwerking met enkele schoolbesturen en schooldirecties - een Integraal Huisvestingsplan (IHP) met een ambitieuze planning opgesteld: het IHP is het plan om alle oude schoolgebouwen in de kernen Brummen en Eerbeek te vervangen voor nieuwbouw en vormt een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van het PO in de gemeente Brummen te garanderen. Er is gekozen voor de bouw van nieuwe geclusterde voorzieningen met steeds twee basisscholen en eventueel ruimte voor opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Cluster Meengatstraat | Brummen (Oecumenische BS | Expeditie 24/7 | Kinderopvang Malin)
De gekozen aanbestedingsvorm 'Design & Build' maakt het mogelijk snel te bouwen. Daarnaast biedt het een goede basis om te komen tot duurzame gebouwen. Na een bouwvertraging, zijn de werkzaamheden inmiddels in volle gang: in maart zijn de boorpalen aangebracht en de bouwput klaargemaakt voor het stellen van de fundering.

Media
  • Bouwvakkerschoenen.jpg