Menu
Zoeken Annuleer

Nieuwbouw Bredeschool De Fliert | TwelloDe nieuwe brede school De Fliert zal ruimte bieden aan 3 basisscholen: De Kleine Wereld, CBS De Oase en OBS de Hietweide. Daarnaast zal er ook een BSO komen en wordt er eveneens ruimte gereserveerd voor een peuteropvang.
De brede school De Fliert krijgt een oppervlakte van 3.100 m² BVO.

Duurzaamheid

De onderwijsinstellingen hebben de ambitie om een duurzame school te betreden. Om die reden wordt gestreefd naar een energie-neutraal gebouw, waarbij de verwarming en de koeling door middel van vloerverwarming met een bodemenergiesysteem tot stand komt. Het benodigde elektrische vermogen wordt opgewekt middels zonnepanelen. Daarnaast wordt er gestreefd naar een nagenoeg onderhoudsvrij casco en onderhoudsarme installaties.

De nieuwbouw is een samenwerkingsverband tussen SKBG, Gemeente Voorst, PCBO-Voorst, Stichting Archipel en Smallsteps BV.

Start bouw week 22/2016.

Media
  • TwelloDeFliertAI21.jpg