Menu
Zoeken Annuleer

Persbericht


Persbericht

 

Per 1 augustus 2017 is Basisschool Het Hoge in Vorden onderdeel geworden van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG). Het voornemen is basisschool De Vordering in Vorden, eveneens onderdeel van SKBG en basisschool Het Hoge per 1 augustus 2018 samen te voegen en te huisvesten op de bestaande locatie van Het Hoge in Vorden. De medezeggenschapsraad - bestaande uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van beide scholen - zal advies worden gevraagd over het definitieve moment van samenvoeging.

Toelichting:

Basisschool Het Hoge in Vorden was een zogenaamde één-pitter, vallend onder het Bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden. Ter wille van de continuïteit zocht het Bestuur van de vereniging naar aansluiting bij een groter schoolbestuur. SKBG is een groep van 16 basisscholen in het gebied tussen Voorst en Aalten. Mede gelet op de krimp van de bevolking in de Achterhoek, beoogt  SKBG met de overname van Het Hoge de continuïteit van een goede en gevarieerde onderwijsinfrastructuur in Vorden te borgen en haar positie in Vorden te versterken.

De ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Vorden, de Raad van Toezicht van SKBG, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de medezeggenschapsraden van Het Hoge en De Vordering hebben unaniem ingestemd met deze overname en de beoogde samenvoeging van beide scholen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst heeft ter zake eerder een positief advies uitgebracht.

Door samenvoeging van Het Hoge en De Vordering ontstaat een school op oecumenische grondslag met ruim 300 leerlingen in een eigentijds en goed geoutilleerd gebouw.

Indien u nadere informatie over dit bericht wenst, kunt U zich wenden tot dhr. P.C.W. Appel, bestuurder van SKBG (telefoon 0571-261109). Meer informatie over SKBG en de scholen treft u aan op www.skbg.nl.

Media
  • Handenschudden.jpg