Menu
Zoeken Annuleer

Corona

'Bij alle onzekerheden die er zijn, is 1 ding ding volstrekt duidelijk: We moeten dit echt met zijn allen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven'. 

In lijn met deze woorden van onze minister-president willen we kort toelichten wat SKBG doet om een veilige werkomgeving te bieden. We volgen de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM.
En hoe doen we dat nu?

Werkwijze: medewerkers van het Bestuursbureau werken digitaal en vanuit huis:

Bijeenkomsten, ongeacht het aantal deelnemers, zetten wij waar mogelijk om naar vituele meetings.

Bijeenkomsten die niet digitaal kunnen annuleren we of stellen we uit. Ontmoetingen doen we alleen 'face to face' in zeer kleine groepen, als beide partijen gezond zijn en het echt niet anders kan. Medewerkers van het Bestuursbureau werken zo veel mogelijk thuis en houden gepast afstand van anderen.

Onze scholen zijn sinds 11 mei jongstleden weer gedeeltelijk open en hanteren daarbij - conform het landelijk ontwikkelde protocol - een werkwijze waarbij alle leerlingen voor 50% onderwijs op school volgen en 50% thuisonderwijs volgens een model van om-en-om 2 en 3 dagen per week en waarbij op enig moment 50% van de totale populatie aanwezig is. Over de hervatting van het onderwijs heeft afstemming plaatsgevonden tussen schooldirecteuren en de verschillende Medezeggenschapsraden.

Deze herstart goed is verlopen. Onze medewerkers werken met beschermend materiaal.

Media
  • Corona 2