Menu
Zoeken Annuleer


Jaarverslag SKBG 2016 | Controleverklaring van onafhankelijk accountant
Klik hier Jaarverslag 2016.pdf
Klik hier Controleverklaring 2016.pdf

Jaarverslag SKBG 2017 I Controleverklaring van onafhankelijk accountant
Klik hier Jaarverslag 2017.pdf
Klik hier Controleverklaring 2017.pdf
Klik hier
 WNT-verantwoording 2017.pdf

Jaarverslag SKBG 2018 I Controleverklaring van onafhankelijk accountant
Klik hier Jaarverslag 2018

Jaarverslag SKBG 2019 | Controleverklaring van onafhankelijk accountant
Klik hier Jaarverslag 2019.pdf
Klik hier Controleverklaring 2019.pdf

Code Goed Bestuur
Klik hier Code Goed Bestuur PO.pdf

Managementstatuut SKBG onderwijs
Klik hier Managementstatuut SKBG.pdf

Reglement voor de Raad van Toezicht
Klik hier Reglement Raad van Toezicht SKBG.pdf

Statuten
Klik hier Statuten SKBG.pdf

Toezichtkader SKBG
Klik hier Toezichtkader SKBG.pdf

Bestuursreglement SKBG
Klik hier Bestuursreglement SKBG.pdf

Strategisch Beleidsplan SKBG 2019-2023
Klik hier SOP I SKBG 2019-2023.pdf 

Medewerkers evaluatie 2015-2016 en doorkijk 2016-2017
Klik hier Medewerkers evaluatie 2015-2016 en doorkijk 2016-2017.pdf

Klokkenluidersregeling
Klik hier Klokkenluidersregeling.pdf

Toelating | Plaatsing Leerlingen
Klik hier Beleidsnotitie Toelating I Plaatsing leerlingen .pdf

Schorsing | Verwijdering leerlingen
Klik hier Beleidsnotitie Schorsing I Verwijdering leerlingen.pdf