Menu
Zoeken Annuleer


Jaarverslag SKBG 2017 I Controleverklaring van onafhankelijk accountant
Klik hier Jaarverslag 2017.pdf
Klik hier Controleverklaring 2017.pdf

Jaarverslag SKBG 2018 I Controleverklaring van onafhankelijk accountant
Klik hier Jaarverslag 2018

Jaarverslag SKBG 2019 | Controleverklaring van onafhankelijk accountant
Klik hier Jaarverslag 2019.pdf
Klik hier Controleverklaring 2019.pdf

Code Goed Bestuur
Klik hier Code Goed Bestuur PO.pdf

Managementstatuut SKBG onderwijs
Klik hier Managementstatuut SKBG.pdf

Reglement voor de Raad van Toezicht
Klik hier Reglement Raad van Toezicht SKBG.pdf

Statuten
Klik hier Statuten SKBG.pdf

Toezichtkader SKBG
Klik hier Toezichtkader SKBG.pdf

Bestuursreglement SKBG
Klik hier Bestuursreglement SKBG.pdf

Strategisch Beleidsplan SKBG 2019-2023
Klik hier Strategisch Beleidsplan SKBG 19-23.pdf

Klokkenluidersregeling
Klik hier Klokkenluidersregeling.pdf