Menu
Zoeken Annuleer


De klachtenregeling van SKBG onderwijs is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de leerkracht, intern begeleider of uiteindelijk de directeur.

Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon door naar een extern vertrouwens-persoon. De extern vertrouwenspersonen van SKBG onderwijs is de heer J. Stokvisch, bereikbaar via jan@stokvisch.eu dan wel 0573. 251883 of 06. 22500550. 

Klik hier 160419 - KLACHTENREGELING -.pdf

SKBG onderwijs is aangesloten aan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.