Menu
Zoeken Annuleer


Naast een Medezeggenschapsraad (MR) op elke school, heeft SKBG onderwijs tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Een en ander geheel in overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap (WMS). De GMR adviseert en heeft instemmingsrecht over beleid en uitvoeringsregelingen op stichtingsniveau. De GMR bestaat uit tien leden:

Oudergeleding:
E. te Winkel | St. Jozefschool, Winterswijk | portefeuille Onderwijs en Identiteit
C. Groot Koerkamp | Martinus, Twello | portefeuille Financien, Huisvesting, Arbo en Veiligheid
E. Elijzen | Oecumenische BS, Brummen | portefeuille Personeelsbeleid
A. Klein Goldewijk | Martinus, Twello | portefeuille Arbo en Veiligheid
M. Lentink | Oecumenische BS, Brummen | portefeuille Onderwijs, Identiteit en Beleid

Personeelsgeleding:
L. van de Berg | Martinus, Twello| portefeuille Communicatie, PR en Beleid
J. Graafmans | Walter Gillijnsschool, Zutphen | portefeuille Personeelsbeleid
M. Konings | Daltonschool De Vlier, Winterswijk | Portefeuille Onderwijs en Identiteit
I. Goudswaard| De Hoge Voorde, Vorden | Portefeuille Onderwijs en Identiteit
I. Wiegersma | Willibrordus en St. Joseph, respectievelijk Ruurlo en Lochem | portefeuille Communicatie, PR en Beleid

J. Doppen Ambtelijk Secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter GMR de heer E. te Winkel, bereikbaar via gmr.voorzitter@skbg.nl.

GMR vergaderdata schooljaar 2019-2020 | locatie Bestuursbureau, SKBG, Rijksstraatweg 119A te Warnsveld (20.00 tot 22.00 uur)

30 september 2019
12 november 2019 | gezamenlijk overleg MR scholen
27 november 2019
•       23 januari 2020
16 maart 2020
•      12 mei 2020
•       24 juni 2020