Menu
Zoeken Annuleer


Naast een Medezeggenschapsraad (MR) op elke school, heeft SKBG onderwijs tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Een en ander geheel in overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap (WMS). In deze GMR is ruimte voor een afvaardiging van elke school, waarbij een ouder en een leerkracht samen de school vertegenwoordigen. De GMR adviseert en heeft instemmingsrecht over beleid en uitvoeringsregelingen op stichtingsniveau. De GMR bestaat uit negen leden:

Oudergeleding:
M. Wolfs | Daltonschool De Vlier, Winterwijk | portefeuille Communicatie, PR en Beleid
C. Groot Koerkamp | Martinus, Twello | portefeuille Financien, Huisvesting, Arbo en Veiligheid
E. te Winkel | St. Jozefschool, Winterswijk | portefeuille Onderwijs en Identiteit
E. Elijzen | Oecumenische BS, Brummen | portefeuille Personeelsbeleid

Personeelsgeleding:
M. Bouwmeester | Martinus, Twello| portefeuille Communicatie, PR en Beleid
J. Graafmans | Walter Gillijnsschool, Zutphen | portefeuille Personeelsbeleid
M. Konings | Daltonschool De Vlier, Winterswijk | Portefeuille Onderwijs en Identiteit
I. Goudswaard| De Hoge Voorde, Vorden | Portefeuille Onderwijs en Identiteit
A. Abbenhuis | De Achtsprong, Zutphen | Portefeuille Personeelsbeleid

J. Doppen Ambtelijk Secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter GMR mevrouw M. Wolfs, bereikbaar via gmr.voorzitter@skbg.nl.

GMR vergaderdata schooljaar 2018-2019 | locatie Bestuursbureau, SKBG, Rijksstraatweg 119A te Warnsveld (20.00 tot 22.00 uur)

maandag 17 september 2018
woensdag 21 november 2018
donderdag 17 januari 2019
dinsdag 26 maart 2019
woensdag 8 mei 2019
•      maandag 17 juni 2019