Menu
Zoeken Annuleer

SKBG onderwijs (Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland) verzorgt Katholiek en Oecumenisch basisonderwijs met 16 scholen in acht gemeenten: Voorst, Brummen, Zutphen, Bronckhorst, Lochem, Berkelland, Aalten en Winterswijk.

Bij SKBG werken ongeveer 275 medewerkers die gezamenlijk verantwoording dragen voor het onderwijs aan ruim 2.800 kinderen.

Binnen de Stichting is sprake van een bovenschools organisatiemodel. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van beleid en de dagelijkse coördinatie van de gang van zaken.

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de schooldirecteuren zijn vastgelegd in een Reglement Raad van Toezicht, Reglement College van Bestuur en een Managementstatuut. De structuur is weergegeven in onderstaand organogram.

Klik hier 190620 - Organogram -.pdf