Menu
Zoeken Annuleer


De onderwijskwaliteit wordt in zeer grote mate bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Als goed werkgever heeft SKBG er baat bij dat medewerkers zich kunnen ontplooien tot professionele en gemotiveerde teamplayers die zich bewust zijn van hun voorbeeldrol voor de leerlingen, die trots zijn op hun werk en openstaan voor feedback.

Ons HR-beleid is erop gericht medewerkers zodanig te ontwikkelen dat zij bijdragen aan de doelstellingen van SKBG en anderzijds hun vaardigheden en competenties ontwikkelen.

Regelmatig wordt op schoolniveau via tevredenheidsenquêtes, functionerings- en/of ontwikkelingsgesprekken nagegaan in hoeverre hiervan sprake is.