Klachtenregeling

De Klachtenregeling van SKBG is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

We gaan er altijd eerst van uit dat klachten binnen de school opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de leerkracht of de intern begeleider. Als dat niets oplost, kan de directeur erbij betrokken worden. Als dit evenmin werkt, kan doorverwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon. Iedere school heeft een eigen contactpersoon en SKBG heeft één externe vertrouwenspersoon voor de gehele organisatie. Dit is de heer J. Stokvisch. Hij is bereikbaar voor iedereen: leerlingen, leerkrachten, stagiairs, onderwijsondersteunend personeel, directies en bestuursleden. Hij houdt rekening met de diversiteit van een ieder en gaat het gesprek aan zonder vooroordeel. Hij probeert te luisteren en de juiste vragen te stellen. Hij probeert doortastend te zijn in het oplossen van problemen, maar alles met empathie, waardigheid en op een positieve manier. Uiteraard past hij hoor- en wederhoor toe om het juiste inzicht te krijgen. Mocht het verzoek om hulp tot een klacht leiden, kan de vertrouwenspersoon hem/haar begeleiden indien gewenst. Hij verleent desgewenst ook bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Hij heeft een plicht tot geheimhouding. Hij is bereikbaar via jan@stokvisch.eu of door te bellen naar 0573-251883 of 06-22500550. Hij is er ook voor klachten van ouders die er met de school niet uitkomen.

SKBG onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Lees hieronder meer over onze Klachtenregeling.

Klachtenregeling

gogoanime