Klachtenregeling

De Klachtenregeling van SKBG is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

We gaan er altijd eerst van uit dat klachten binnen de school opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de leerkracht of de intern begeleider. Als dat niets oplost, kan de directeur erbij betrokken worden. Als dit evenmin werkt, kan doorverwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon. Iedere school heeft een eigen contactpersoon en SKBG heeft één externe vertrouwenspersoon voor de gehele organisatie. Dit is de heer J. Stokvisch. Hij is bereikbaar via jan@stokvisch.eu of door te bellen naar 0573-251883 of 06-22500550. Hij is er ook voor klachten van ouders die er met de school niet uitkomen.

SKBG onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Lees hieronder meer over onze Klachtenregeling.

Klachtenregeling