Documentatie

Documentatie

Op deze pagina is relevante documentatie van onze stichting te vinden. Klik op de knop onder de tekst om het desbetreffende document te bekijken.

Jaarverslagen

Lees hier de jaarverslagen van SKBG. Klik dan op een van de documenten hieronder.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Code Goed Bestuur

Deze code is een leidraad voor goed bestuur in het basisonderwijs. Goed bestuur en goed onderwijs gaan hand in hand. Lees hier meer over de uitgangspunten en andere onderdelen in het handboek hieronder.

Code Goed Bestuur

Statuten

Lees hier meer over de grondregels en het doel van SKBG. Het Managementstatuut is hier ook te vinden. 

Managementstatuut SKBG

Statuten SKBG

Reglement Raad van Toezicht SKBG

Lees meer over de verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht in het Reglement Raad van Toezicht.

Toezichtkader SKBG

In het Toezichtkader zijn de ijkpunten te vinden waar de Raad van Toezicht zich vooral op richt. Je leest hier meer over de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Koersplan 2023 - 2027

Bekijk hier het Koersplan zoals dat is opgesteld voor de periode 2023-2027. 

Koersplan 2023-2027

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Bestuursreglement

Bestuursreglement SKBG

Professioneel Statuut

Professioneel Statuut