Beleid

Het SKBG beleid

SKBG-scholen zijn opleidingsscholen. Op onze scholen worden de missie en visie van SKBG uitgedragen. Daarnaast vormen ze een waardevol onderdeel van de omgeving en gemeenschap waarin de school zich bevindt. Als stichting staan we voor goed onderwijs. Goed onderwijs kan niet zonder goede leraren die in staat zijn om talloze vaardigheden gelijktijdig in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan klassenmanagement, vakdidactiek en pedagogische vaardigheden.

Voor wie is SKBG?

SKBG is er voor de enthousiaste leerkracht die zich voortdurend wil blijven ontwikkelen. Als SKBG gaan we voor samenwerking op allerlei vlakken binnen het netwerk van de school. We hebben het dan niet alleen over jonge en beginnende docenten. Ook ervaren krachten plukken de vruchten van de leerzame omgeving die SKBG biedt en zoeken actief de samenwerking met anderen op om zich zo te blijven ontwikkelen. Of je nu een leerkracht in opleiding, starter, herintreder of geroutineerde docent bent. SKBG is er voor jou!

School Ons Onderwijs (1) (1)
School Ons Onderwijs

Begeleidingstraject

Startende leerkrachten zijn na het afronden van de pabo startbekwaam, maar staan nog aan het begin van hun ontwikkeling. We bieden je daarom de juiste begeleiding vanaf de start van jouw loopbaan.

Als je start als docent bij een SKBG-school, zit je in het traject 'Introductie en begeleiding startende leerkrachten'. Gedurende drie jaar doorloop je als startende docent een traject om te groeien van start- naar basisbekwaam. Dit leidt niet alleen tot snellere professionele groei, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten van leerlingen. Onze aanpak zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties. Bovendien kan goede begeleiding voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. Bij SKBG stoppen aanzienlijk minder startende docenten dan landelijk gemiddeld het geval is. 

Bovenschoolse begeleider

Onze bovenschoolse begeleider (of coach) ondersteunt zowel startende als ervaren leerkrachten. Daarnaast helpen zij ook intern begeleiders (IB'ers) en zij-instromers met hulpvragen, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De coach houdt er altijd rekening mee welk type training het best past bij de ontwikkeling van de docent. Voor zij-instromers is er eventueel ook een traject waarbij ze een-op-een met andere docenten werken, een zogeheten 'maatje'. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op met Marja Schotman via m.schotman@skbg.nl.

Pagina Afbeelding Ib

Interne begeleiding

De rol van onze onderwijsprofessionals verandert constant. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zichzelf voortdurend ontwikkelen, breed inzetbaar zijn en nieuwe inzichten positief kritisch benaderen. Onze medewerkers zijn zich bewust van hun eigen talenten en willen zowel van als met elkaar leren. Dat kan bijvoorbeeld via ons intranet.

Vanwege de nauwe samenwerking met gerenommeerde opleidingsinstituten beschikt SKBG over talentvolle jonge leerkrachten die zich goed kunnen ontwikkelen binnen de scholen. Docenten van onze scholen beschikken over mogelijkheden en trajecten om zich te blijven ontwikkelen. Wil jij ervaring opdoen bij een van onze scholen? Dat kan! Wil je extra interne begeleiding? Ook dat is mogelijk.