GMR

Naast een medezeggenschapsraad (MR) op elke school, heeft SKBG een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en heeft instemmingsrecht over het beleid en de uitvoer van het beleid van SKBG. De vergaderingen van de GMR gaan dus over essentiële onderwerpen waar alle scholen mee te maken hebben.

De GMR bestaat uit tien leden: vijf uit de oudergeleding en vijf uit de personeelsgeleding. Hoewel niet alle zestien scholen een afgevaardigde kunnen sturen, worden ze wel allemaal vertegenwoordigd. Leden van de ouder- en personeelsgeledingen van alle 17 scholen kunnen zich verkiesbaar stellen voor de GMR. Ze worden gekozen door andere ouders en teamleden en treden zo toe tot de GMR. Ze behartigen de belangen van alle scholen.

De GMR wordt ondersteund door ambtelijk secretaris mevrouw H. Luggenhorst, bereikbaar via h.luggenhorst@skbg.nl.

Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter, via gmr.voorzitter@skbg.nl.

Oudergeleding

In de GMR zitten deze vijf vertegenwoordigers van de oudergeleding. 

  • R. Meijers | De Scheperstee, Warnsveld | portefeuille: Financien en Huisvesting
  • J. de Haan-Stolte | St. Joseph, Lochem | portefeuille: Arbo en Veiligheid
  • E. Elijzen | De Ontdekking, Brummen | portefeuille: Personeel en Huisvesting
  • A. Klein Goldewijk | Martinus, Twello | portefeuille: Onderwijs, Identiteit en Financien
  • M. Lentink | De Ontdekking, Brummen | portefeuille: Onderwijs en Identiteit

Personeelsgeleding

In de GMR zitten deze vijf vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.

  • C. Johnson | De Kleine Wereld, Twello | portefeuille: Personeel, Arbo en Veiligheid
  • J. Graafmans | Walter Gillijnsschool, Zutphen | portefeuille: Financien
  • M. Konings | De Vlier, Winterswijk | portefeuille: Onderwijs en Identiteit
  • I. Goudswaard| De Hoge Voorde, Vorden | portefeuille: Onderwijs, Identiteit, Arbo en Veiligheid
  • I. Wiegersma | Willibrordus en St. Joseph, Ruurlo/Lochem | portefeuille: Communicatie, PR en Beleid